Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

Vaša košarica je prazna

PRENOVLJENI DELOVNI ZVEZEK TOUCHSTONE 9

Hiter pregled

ISBN: 978-961-6239-46-2
Format: 21 x 28 cm
Obseg: 212 str.
Izid: 20. februar 2019
Kliknite in prelistajte 3. enoto prenovljenega delovnega zvezka Touchstone 9.
Povezava: https://drive.google.com/file/d/1jWTkM-enzu36zQfI-9EKUvSx86i1v05Q/view

Zaloga: Na zalogi

15,90 €

Opis izdelka

Prenovljeni delovni zvezek Touchstone 9 izide 20. februarja in bo s šolskim letom 2019/2020 edini delovni zvezek Touchstone 9, ki bo na voljo za 9. razred osnovne šole.

Delovni zvezek Touchstone 9 učinkovito dopolnjuje Učbenik Touchstone 9 s številnimi domiselnimi vajami, ki sledijo snovi v učbeniku in učencu pomagajo pri utrjevanju pridobljenih znanj. Vsaka enota vsebuje ustrezno količino raznolikih bralnih vaj za utrjevanje besedišča in jezikovnih struktur ter za razvijanje bralnih in pisnih spretnosti. Posamezne naloge se razlikujejo tudi glede na raven zahtevnosti.
Delovni zvezek Touchstone 9 razvija jezikovno ustvarjalnost učencev, saj le-ti jezik opazujejo v neposredni rabi – v različnih, konkretnih okoliščinah. Ta induktivna pot pridobivanja in širjenja znanja jih usposablja za učinkovito rabo jezika ter za jezikovno ustvarjalnost, torej za njihovo lastno tako pisno kot tudi govorno izražanje.

Iz recenzije Martine LavrinDejavnosti v Touchstone 9 delovnem zvezku so namenjene predvsem domačemu delu, kar se odraža v njihovi samostojnejši zgradbi, vendar to ni ovira za njihovo uspešno vključitev v pouk. Mnoge od njih lahko spodbudijo tudi nadaljnje ustvarjalno delo in živahne diskusije v razredu.
Delovni zvezek Touchstone 9 vsebuje veliko vaj za utrjevanje slovničnih struktur. Njihova odlika je, da so kontekstualizirane in prikazujejo rabo struktur v vsakdanji komunikaciji. Nekatere vaje vsebujejo kratke preglednice določene jezikovne strukture za osvežitev znanja pred pričetkom reševanja, kar olajša razumevanje strukture in reševanje naloge.

Iz recenzije Mateje Dagarin Fojkar